barcode-3-496x350Motor-Protection-31Motor-Protection

 

1 

ระบบBarcode เป็นระบบที่ช่วยให้สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด จึงช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลได้

 

           ตัวอย่าง

  • การตรวจสอบยอดการขาย และสินค้าคงคลัง
  • การตรวจนับสินค้า เพื่อการจัดส่งหรือเช็คสต็อคสินค้า