HMI

 HMI_หัวข้อ  

คือ การใช้งานร่วมกันระหว่างPLC Programming กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่า HMI(Human Machine Interface) โดยนำคอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องจักร เพื่อควบคุมและเป็นจอแสดงผล  

 

HMI รวมไปถึงSCADA เกิดจากความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าไปควบคุมระบบที่ PLC เป็นตัวควบคุมอยู่ โดยHMIนั้น จะเป็นการนำข้อมูลจาก PLC ส่งผ่านโครงข่ายของการสื่อสารแบบต่างๆ และทำการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน และสามารถสั่งการได้โดยผู้เชี่ยวชาญ

HMI2

 


 

งานอุตสาหกรรมในปัจจุบันเกือบทุกประเภทจะมีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ PLC เป็นตัวควบคุมและจะต้องใช้งานร่วมกัน กับ HMI 

 

 

โดยใช้HMI เป็นตัวสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ Module PLC หรือจอแสดงผลต่างๆ  โดยให้ PLC สั่งงาน ไปที่เครื่องจักรอีกที เพื่อนำไปใช้งานกับเครื่องจักรต่างๆใน Line ผลิต  โดยที่ทางEnergyScope เลือกใช้HMIที่เชื่อมต่อกับ PLC ต่างๆได้ทุกยี่ห้อผ่านทางDigital Communication Ports (RS485, RS232,MODBUS,

PROFIBUS,ETHERNET) และยังสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ได้โดยตรง ทำให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น 

 

HMI

 

Communicate

สามารถสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะแบบดิจิตอล โดยมีรูปแบบของสัญญาณให้เลือกหลายแบบ และสามารถสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ต่างๆ ทุกยี่ห้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถต่อได้ทั้งอุปกรณ์ PLC,  Meter, Controller และอีกมากมายตามการใช้งานประเภทต่างๆ โดยอุปกรณ์HMI เพียงตัวเดียวก็สามารถควบคุม หรืออ่านค่าตัวอุปกรณ์ฮารด์แวร์อื่นๆ ที่ต่อเชื่อมอยู่ได้อย่างง่ายดาย ผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, Lan หรือ Wireless

 

collect

สามารถเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตต่างๆใน รูปแบบไฟล์ Excel รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูล (Data logger) ผ่านทาง Web Browserได้อย่างง่ายดาย ทำให้สะดวกในการทราบข้อมูล แม้ไม่ได้อยู่ที่หน้างานไลน์ผลิต

 

connect

- สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการดูค่าหรือควบคุมกระบวนการผลิตจากระยะไกล โดยการเชื่อมต่อผ่านมือถือ หรือแท็บเล็ต

- ใช้เว็บบราวเซอร์มาตรฐานตัวใดก็ได้ในการดูค่าหรือควบคุม โดยหน้าจอแสดงผลโชว์หน้าตาเสมือนว่าอยู่ตรงหน้า

- สามารถส่งข้อความ SMS หรือ email แจ้งเตือนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- สามารถดูค่าที่หน้าจอ, ค่าที่บันทึกไว้ในMemory Card หรือควบคุมแก้ไขเปลี่ยนค่าได้แม้ไม่ได้อยู่ที่หน้างาน

 

ProtocolConversion                         DataLogging                        WebServing                      RemoteAccess

HMI6   HMI7 HMI8HMI9

ResIion-01

ตัวอย่าง

การประยุกต์ใช้ HMI Programing กับงานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ผู้ใช้นำระบบ HMI (Human Machine Interface)ไปใช้กับเครื่องผสมวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตในโรงงานผลิตคอนกรีต  เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ  จึงสามารถบันทึกสูตร (Recipe) การผลิตของส่วนผสมต่างๆ ได้เป็นจำนวนมากผ่านทางหน้าจอแบบสัมผัส (Touch Screen) 

ผลที่ได้รับ

สามารถรายงานและบันทึกผลปริมาณการใช้วัตถุดิบทุกครั้งที่มีการผลิต ในรูปแบบไฟล์ Excel ทำให้สามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานสรุปการผลิตประจำวันได้ทันที จึงง่ายต่อผู้ใช้งาน ซึ่งตัวอุปกรณ์ HMI สามารถบันทึกค่าตัวเลขสูตรส่วนผสมของวัตถุดิบต่างๆ ในแต่ละโรงงานที่มีผลิตภัณฑ์วัตถุดิบแตกต่างกันหลายแบบ โดยไม่จำกัดจำนวนสูตร และสามารถเพิ่มสูตร โดยการป้อนตัวเลขข้อมูลส่วนผสมของวัตถุดิบต่างๆ ลงไปในหน่วยความจำ(Memory Card Compact Flash) โดยเมื่อใดที่ผู้ใช้ต้องการใช้สูตรไหน ผู้ใช้ก็สามารถที่จะเลือกสูตรนั้นและโหลดข้อมูลลงไปในอุปกรณ์ G3 HMI ทำให้สะดวกและลดเวลาในการเซ็ตอัพทั้งระบบลงได้มาก

 

EX

 

ตัวอย่าง

เมื่อผู้ใช้งานอยู่นอกบริเวณโรงงาน แต่ต้องการเข้าไปดูข้อมูลกระบวนการผลิต (DATA LOGGER ) หรือต้องการแก้ระบบเครื่องใน Line ผลิต ก็สามารถใช้ Internet เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ที่อยู่หน้างานได้ โดยใช้โปรแกรมแบบรีโมทระยะไกล ซึ่งเชื่อมต่อการทำงานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่อง ที่อยู่ต่างสถานที่กัน หรือเชื่อมต่อกับNotebook, Smartphone  หรือTablet 

ผลที่ได้รับ

ผู้ใช้งานมีความสะดวกมากขึ้น   

 

ตัวอย่าง

พนักงานควบคุมระบบ ตรวจสอบการทำงานต่างๆ ของกระบวนการผลิตภายในโรงงาน และสัญญาณต่างๆ ผ่านระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ เมื่อพบความผิดปกติจากการทำงานของเครื่องจักร ก็สามารถดำเนินการแก้ไขจากห้องควบคุมระบบได้ทันที และให้วิศวกรรีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขในแต่ละจุดได้ทันท่วงที ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดมากขึ้น 

ผลที่ได้รับ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตทั้งในแง่ของต้นทุนและคุณภาพ อีกทั้งยังเกิดความสะดวกในการใช้งาน