ตู้MDBLovato-01 Picture8  

รับประกอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  ตู้ Main Distribution Board(MDB),ตู้ Load Center , ออกแบบ Single Line Diagram, จัดทำ Load Schedule

 

โดยตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ทางEnergyScopeได้เลือกนำมาให้บริการ จะมีความทันสมัยกว่าตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแบบเดิม เพราะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการเซ็ตค่าได้โดยง่าย อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB และแบบ Wifi

 

อีกทั้งยังสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นในการรับอินพุทหรือจะส่งเอาท์พุทไปเข้าระบบต่างๆ  เช่น ระบบ BAS (Building Automation System) หรือ SCADA เป็นต้น

 

นอกจากนั้นยังรองรับการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย Module ต่างๆเช่น module  R232, RS485 หรือจะเชื่อมต่อเข้าระบบ Lan ด้วยModule Ethernet หรือหากต้องการให้ส่งข้อความหรือ e-mail เข้ามือถือก็ทำได้เช่นกัน